Taganemisõigus

Tarbijast ostjal (VÕS § 34 tähenduses) on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast.
Ostetud kaup ei kuulu tagastamisele, kui kaup on spetsiaalselt kliendile eritellimuse alusel valmistatud või ostetud.
Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ja ei tohi olla kasutatud. Ostetud kauba saate tagastada ainult sellisel juhul, kui kaubal on säilinud kaubanduslik välimus (pakend, sildid), toodet ei ole kasutatud ega pestud.
Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus vabas vormis, ning saata see e-posti aadressile info@vigur.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.


Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on veebipoe kohustus.
Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest veebipood vastutab, parandab või asendab veebipood puudusega kauba.
Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva jooksul.